> Koneksyon > Otorite ayisyen vle sèvi ak siveyans enfòmatik

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Otorite ayisyen vle sèvi ak siveyans enfòmatik

2 adrès IP - 2 pri

Publié le mercredi 3 avril 2013

Entansyon an klè. Otorite ayisyen yo vle bay tèt yo dwa pou fè siveyans enfòmatik. Sa vle di, foure je yo nan kominikasyon prive k ap fèt pa mwayen enfòmatik.

Sa parèt nan yon pwopozisyon lwa k ap diskite nan palman an pou ta bay Leta plis mwayen pou ta kontwole lajan sal ak lajan k ap finanse zak teworis.

Pwopozisyon lwa sa koumanse fè bri deja. Depi finisman mwa jiyè 2012 li depose nan palman an. Sena a vote l 28 fevriye 2013.

14 mas, Chanm depite a t ap diskite l, men li pa gen tan fin vote l, paske yonn nan depite yo pete yon deblozay epi kraze seyans la.

Gen plizyè aspè nan lwa a ki poze pwoblèm pou zafè libète moun. Nan sa ki konsène kominikasyon enfòmatik, men sa nou nan atik 38 pwopozisyon lwa a :

« Pou kapab jwenn endis sou kesyon lave lajan sal ak finanse teworis », nan ankèt jij enstriksyon ap menen, li gen dwa mande pandan yon tan pou « antre anndan sistèm, rezo ak sèvè enfòmatik ».

Jij enstriksyon an kapab mande tou anrejistreman odyo, videyo ak foto ki montre sa k a fèt oubyen konvèsasyon prive ant moun.

Nan menm kad la, jij enstriksyon an kapab detounen oubyen sezi kourye/korespondans prive moun.

Vwala yon aspè nan pwopozisyon lwa sa a, ki bay plizyè sektè pwoblèm. Kesyon ap poze parapòta risk pou libète sitwayen yo ta leze. Yonn nan agiman ki vini, sèke pa gen ankenn limit ak garanti ki mete pou asire pap gen abi ki fèt epi pap gen vyolasyon lavi prive moun.

Enkyetid sa yo manifeste nan plizyè sosyete kote Leta vle pran kalite lwa sa yo depi kokenn atak teworis ki te fèt sou Etazini an 2001.

Nan Etazini, nan Angletè, an Frans, gwo goumen mennen nan nivo divès mouvman sitwayen yo pou sosyete yo kab rive fè deba sou kalite lwa sa yo, yon fason pou konba kont kriminalite pa sèvi pretèks pou pase libète enfòmatik ak libète Entènèt anba pye epi ranfòse pwogram pou siveyans Entènèt.

Nan semèn nan, enkyetid sa yo t ap esprime dayè nan yon rankont ki fèt nan Inivèsite Harvard nan Etazini. N ap pale sou sa apre.

…..

Pou kounye a, kouman pou n fè pou nou jwenn bon pri sou Entènèt, Harold ?

Gotson, sa siman rive plizyè moun deja (A letranje kou an Ayiti), wap pati, wap chache biyè davyon sou entènèt. Ou jwenn yon pri, ou poko sèten wap pran biyè-a. Ou deside wap pran l’ apre. Ou tounen pita - Pri biyè davyon monte.

Lè konsa, reyaksyon nòmal ou se di ke kòm avyon-an ap plen, pri biyè-a ap monte, paske tikè ki pi bon pri yo gentan ale. Se yon bagay lojik… ?

Gen dèlè wi… Men pa tout tan.

Yield Management (Ki vle di an angle, jesyon priyorite) se teknik ki dèyè koze sa. Se yon pwosesis ki devlope tout kalte konbinezon pou fòse moun achte prese prese. Teknik sa-a egziste depi dik dantan men avèk kominikasyon plop-plop an tan reyèl ke entènèt la pèmèt jounen jodi-an - eben teknik sa sanble pran lari pou li.

Si avan ou te sitou jwenn Yield Management nan jesyon biyè davyon, nan kesyon otèl, nan zafè lwe machinn, eben ak mache mondyal, entènèt lan vinn louvri-an, ansanm ak rapidite kominikasyon yo, plizyè konpayi vinn deside aplike prensip lan, kèlke swa kote ou jwenn envantè.

E se la pwoblèm lan, paske presyon moun ki vle achte yon bagay pa toujou reyèl…

Biyè davyon sa-a, chanm otel sa-a, machinn lokasyon sa-a ki gen pri yo ki ap monte bwa pa fòseman respekte yon lojik mache, men pito manipilasyon ki fèt a travè algorit ki ap bay pri yo.

Pou montre w’ kouman entènèt la bay pratik sa-a yon lòt dimansyon. Sonje Gotson, ke lè n’ al tcheke pri biyè davyon-an, sèvè ajans lan kenbe adrès IP òdinatè ki te sèvi pou vinn tcheke pri-an. Lè ou retounen, li ba ou yon pri ki pi wo. Ou pap gen menm pri-an si ou konekte ak yon lòt òdinatè, ki gen yon lòt adrès IP… Lap pi ba.

An Frans pa egzanp, jounalis teste kèk sit e yo jwenn diferans plis pase 100$ nan pri yo.

Gen dekwa fè moun reflechi. Kwakilanswa mache sou pinga n’ pou nou pa pile si n’ te konnen… Si nou gen posibilite, sèvi ak omwens 2 òdinatè ki gen adrès IP diferan lè nap machande sou entènèt pou nou jwenn pi bon pri.

Pou plis detay, chache Yield Management sou Wikipedia - se Yield Management

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold
……

Gouvènman ak konpayi prive mete limit sou libète nou epi yo kreye yon Leta k ap fonksyone sou baz siveyans « online ». Se pwofesè ameriken Dan Gilmor ki di sa nan yon jounen etid ki fèt 26 mas nan Berkman Center pou Entènèt ak Sosyete, ki chita nan inivèsite Harvard. Al pran plis enfòmasyon nan http://cyber.law.harvard.edu

Koneksyon - 270313 - Otorite ayisyen vle sèvi ak siveyans enfòmatik by Radio Kiskeya on Mixcloud