> Koneksyon > Peyi Amerik Latin ak Karayib yo vle kontinye kolabore ansanm

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Peyi Amerik Latin ak Karayib yo vle kontinye kolabore ansanm

Koneksyon sou Entènèt mache pi rapid an Ayiti pase nan peyi Venzuela

Publié le mercredi 17 avril 2013

Delegasyon 15 peyi nan Amerik Latin nan ak Karayib la patisipe, finisman semèn pase nan Montevideo, Uruguay, nan 4èm konferans ministeryèl sou Sosyete enfòmasyon nan Amerik Latin nan ak Karayib la.

Se Komisyon Ekonomik pou Amerik Latin ak Karayib la (CEPAL) ki òganize konferans la, ki louvri 3 avril epi ki fini 5 avril.

Prensipal objektif rankont la se te pou evalye kote peyi rejyon an ye epi defi yo genyen parapòta objektif yo fikse pou 2015.

Objektif 2015 yo chita nan yon dokiman ki rele « eLAC2015 », ki te soti nan konferans ministeryèl sou sosyete enfòmasyon ki te fèt an 2011 an Repiblik Dominikèn.

15 peyi yo siyen yon deklarasyon ki rele « Deklarasyon Montevideo » kote yo redi angajman yo pou kontinye suiv plan « eLAC2015 » la epi pou ranfòse kolaborasyon yo nan kesyon devlopman teknoloji.

Gwo diskisyon fèt sou politik pou devlopman teknoloji. Sekretè egzekitif CEPAL la, Alicia Bárcena, fè wè nesesite pou politik sa yo gade lwen. Sa vle di se previzyon a lon tèm e pa sèlman 2, 3 ti mezi kou l cho l kwit.

Nan menm sans la tou, li fè konnen, politik sa yo dwe politik piblik. Sa vle di, yo pa gade sèlman yon gouvènman oubyen Leta ki gen mayèt la nan men li, men divès sektè nan popilasyon an : sosyete sivil, inivèsite, biznis, enstitisyon gouvènmantal, eksetera.

Sou 15 peyi ki te prezan yo, te gen sèlman 2 peyi Karayib la : se Repiblik Dominikèn ak Kiba.

……

Nan kad konferans Montevideo a, yo pwofite lanse yon liv ki rele « Ekonomi dijital pou chanman an pwofondè ak egalite ». Dapre liv sa a, nan kontèks gwo pwogrè teknolojik n ap viv la a, nou pa kab poze kesyon devlopman san nou pa antre nan sa yo rele ekonomi dijital, kote faktè teknolojik la jwe gwo wòl nan kwasans ekonomik.

…….

Koneksyon sou Entènèt mache pi rapid an Ayiti pase nan Venzuela, dapre yon etid entènasyonal ki fèk soti. Sou 182 peyi, Ayiti tonbe nan 165èm pozisyon pami peyi kote telechajman al pi vit. Venezuela nan 167èm pozisyon, Bolivi nan 176èm pozisyon.
…….

Epi, jèn blogè ayisyen, Wilney Taris, twouve l aktyèlman nan Dakar, Senegal, kote l ap patisipe nan yon fòmasyon pou blogè pwogram RFI Atelier des Médias ap òganize.

Rankont la koumanse 6 avril, l ap fini 14 avril. Se yon okazyon pou jèn sa yo familiarize pi plis ak sa yo rele zouti web 2.0, ki di donk teknoloji ki fasilite piblikasyon enstantane epi miltimedya sou Entènèt.

Koneksyon - 100413 - Peyi Amerik Latin ak Karayib yo vle kontinye kolabore ansanm pou devlopman by Radio Kiskeya on Mixcloud