> Koneksyon > Yon atelye sou dispozisyon pou fasilite devlopman teknolojik nan rejyon (...)

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Yon atelye sou dispozisyon pou fasilite devlopman teknolojik nan rejyon Karayib la

Entènèt pou tout planèt la an 2020

Publié le mardi 23 avril 2013

Pòtoprens se kapital Karayib la semèn sa a nan refleksyon sou kouman kreye yon anviwonman ki fasilite devlopman teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon.

15, 16, 17 avril, Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) òganize yon atelye nan Pòtoprens sou fason pou rive kreye ekilib ant politik y ap aplike epi regleman pou respekte nan zafè teknoloji nan rejyon Karayib la.

Refleksyon sa yo ap fèt nan kad yon pwojè ki rele HIPCAR.

Nan sans sa a, objektif atelye a, se pou rive ranmase divès dokimn ki egziste sou tranzaksyon elektwonik, krim pa mwayen entènèt yo rele « cybercriminalité » epi sou kesyon kontwòl kominikasyon elektwonik.

Dapre dirijan KONATEL yo, yo bezwen mete Ayiti sou menm pye ak lòt peyi Karayib la.

Kesyon « cybersécurité » a, se yon sijè enpòtan pou KONATEL, ki te te deja òganize an oktòb 2012 yon atelye 3 jou sou nan Pòtoprens sou kesyon sa a.

…………….

Èske se vre sa ap pran 7 an sèlman pou tout moun sou planèt la ta rive konekte sou Entènèt, Harold.

Gotson, patron Google la, Eric Schmidt fè yon kokenn chenn deklarasyon wikenn pase-a : Eric Schmidt predi ke tout moun, SOU PLANÈT LA, ap konekte sou entènèt disi 2020 (Kididonk nan 7 an !).

Anpil moun sezi tande deklarasyon sa-a, anpil doute deklarasyon sa-a.

Ki chif ki disponib jounen jodi-a ? 38% popilasyon planèt la sèvi ak entènèt kote n’ chita la. Sa ki vle di ke pou chak kretyen vivan genyen 2 ki pa branche dapre UIT.

Pou objektif Eric Schmidt la ta atenn, fòk nou ta genyen yon ogmantasyon omwens 100% itlizasyon sa. Eske Eric Schmidt fou ?

Pa nesesèman.

Paske genyen anpil presyon ki koumanse fèt sou mache emèjan yo pou agrandi mache telefòn selilè yo, ki pral pouse entènèt la (nan yon fòm osnon yon lòt) nan tout rakwen planèt la anvan fen deseni-an.

Anplis desa, Facebook ap mete tèt li an maskay nan yon kwen, pou li vini ak yon veritab kat idantite pou chak grenn sitwayen lemond a travè Facebook Home, yon abiyaj pou telefòn ki pral gen kapasite transfòme tout telefòn Android (Kididonk Google) an telefòn Facebook.

Vrè kesyon an Gotson se, eske Antwann Langomye wè sa ki sere pou nou nan pèspektiv Eric Schmidt ak Mark Zuckerberg lan. Eske pèp ti peyi yo ap genyen lechwa ? Eske Google ak Facebook riske enpoze tèt yo kòm sèl mèt e senyè sou preteks ke yo premye gwoup ki va mennen entènèt kote Entènèt pat janm mete pye…

Se petèt la pou nou pridan…

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold.

…………….

Konpayi transpò nan avyon American Airlines rankontre gwo pwoblèm enfòmatik ki paralize aktivite l 16 avril la.

Avyon American Airlines yo te blije pa vole pandan tout yon jounen akòz yon pwoblèm sou sistèm rezevasyon elektwonik konpayi an.

Se yon pwoblèm ki fè kèk moun sispèk, nan kontèks gwo esplozyon bonm ki fèt nan Boston.

Men, sou kont Twitter li, American Airlines fè konnen li pa gen ankenn prèv sa ki rive a ta gen yon relasyon kèlkonk ak esplozyon Boston nan.

Koneksyon - 170413 - Pòtoprens akeyi yon atelye sou dispozisyon pou fasilite devlopman teknolojik by Radio Kiskeya on Mixcloud