> Kreyòl > Akademi Kreyòl Ayisyen : yon zouti pou nou vanse ak lang nou ki se nanm nou (...)

Akademi Kreyòl

Akademi Kreyòl Ayisyen : yon zouti pou nou vanse ak lang nou ki se nanm nou !

Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an ap kontinye travay pou ede lang kreyòl la jwenn plas li merite nan sosyete a, pou ede garanti dwa lengwistik popilasyon an ki dwe fyè de lang li pale. Rektora Inivèsite Leta d Ayiti ak Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an kontan anpil wè Lwa sou fonksyònman ak òganizasyon Akademi Kreyòl Ayisyen vote nan Chanm Depite a nan seyans madi 23 avril 2013 la

Publié le lundi 29 avril 2013

UNIVERSITE D’ETAT D’HAITI
RECTORAT

K O M I N I K E

Inivèsite Leta d Ayiti / Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an
Mèkredi 24 avril 2013

Rektora Inivèsite Leta d Ayiti ak Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an kontan anpil wè Lwa sou fonksyònman ak òganizasyon Akademi kreyòl Ayisyen vote nan Chanm Depite a nan seyans madi 23 avril 2013 la. Komite a pran plezi pou anonse popilasyon an gwo nouvèl sa a : Akademi kreyòl Ayisyen an jwenn benediksyon li nan tou de (2) Chanm yo jan Konstitisyon peyi a mande sa nan atik 213 li.

Chapo ba pou palmantè yo nan Sena Repiblik la ak nan Chanm Depite a !
Vòt sa a konsakre viktwa Akademi Kreyòl la, se yon gwo bourad li jwenn pou li vanse sou chimen li, se yon tit legal li jwenn ki pou pèmèt li fonksyone kòmsadwa.

Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an remèsye tout Senatè yo, prensipalman Senatè Jean William JEANTY ak Senatè Dieuseul Simon DESRAS ki te pote pwojè lwa a sou do yo. Nou remèsye tout Depite yo prensiplman Prezidan chanm nan, Onorab Jean Tolbert ALEXIS, Komisyon Kilti ak touris Chanm nan, espesyalman Prezidan komisyon an Depite Kenston Jean-Baptiste ak Sekretè komisyon an, Depite Belange Jean-Baptiste, nou remèsye Depite Guerda Benjamen, Depite Lamarre Baptiste ak tout biwo Chanm nan ki kanpe djanm ak komite a.

Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an ap kontinye travay pou ede lang kreyòl la jwenn plas li merite nan sosyete a, pou ede garanti dwa lengwistik popilasyon an ki dwe fyè de lang li pale. Komite a pwofite mande gouvènman an pou li pran an konsiderasyon gwo avanse sa a ki fèt pou pwomosyon lang kreyòl la, pou li pibliye Lwa sou Akademi an epi pran tout dispozisyon pou Akademi jwenn mwayen pou li travay san pèdi tan.

Akademi Kreyòl Ayisyen : yon zouti pou nou vanse ak lang nou ki se nanm nou !
Pou komite a :

………………….. ……………………… …………………..
Fritz DESHOMMES Rogeda Dorcé DORCIL Sony ESTEUS
Vis Rektè Rechèch Dwayen Fakilte Sosyete Animasyon
Inivèsite Leta d Ayiti Lengwistik Aplike Kominikasyon Sosyal

………………………………. ……………………………… ………………………..
Pastè Pauris JEAN BAPTISTE Rev.Jean Pierre Nzemba Wayi DoktèYves Dejean
Sektè pwotestan Direktè Jounal Sosyete sivil
Lengwis Bon Nouvèl Lengwis

21, rue Rivière, B.P. 2279, Port-au-Prince, Haïti. – Tél. : (509) 2244-0151 ; 2244-0153 ; 2244-0156 ; 2244-0159
E-mail : recteur@ueh.edu.ht