> Koneksyon > Ensekirite sibènetik

Publié le vendredi 24 mai 2013

Nou nan ensekirite sibènetik. Se pa pou alame pèsonn, espas nimerik la pa kal ditou ak krim pa mwayen enfòmatik k ap fè pale de yo.

Pi pre nou la, yo idantifye epi arete 7 nan 8 Dominiken ki ta fè pati yon gang entènasyonal ki emplike nan yon vòl 45 milyon dola nan kès otomatik yon bann bank nan 26 peyi. Yonn nan prezime chèf gang nan, se yon dominiken, ki mouri sasinen nan peyi l, pandan lapolis ameriken t ap chèche l.

Evènman an ap fè aktyalite nan RD ak nan Etazini. Lajistis fè yon seyans sou afè a 10 me nan Nouyòk. Nou aprann otorite ameriken yo arete 7 dominiken yo ak konkou lapolis Repiblik Dominikèn. Dapre sous lapolis, yo te fè pati selil Nouyòk gang sa Alberto Yusi Lajud Peña te sanse ap dirije.

Limenm Pena, li ta viktim yon lòt gang an Repiblik Dominikèn kote li te sanble pran refij nan finisman avril pase. Kote li mouri a, lapolis jwenn plis pase 100.000 dola ak plizyè zam a fe.

Pou frape rezo sa a, Etazini di li jwenn kolaborasyon lapolis nan plizyè peyi, tankou Repiblik Dominikèn, Kanada, Frans, Alma yak anpil lòt.

…….

Pandan kokennchenn evènman sa a ap fè moun reflechi, espè nan Antigua, yon peyi Karayib la, atire atansyon nou sou miltiplikasyon atak dijital, ki frape patikilyèman ti biznis nan rejyon an.

Yo fè konnen atak yo sibtil anpil. Gen moun ki pran kou san yo pa menm santi sa nan moman an.

Nan anpil ka, se gwo teknisyon ki kab rive idantifye tantativ kriminèl ap fè pou antre nan rezo pèsonèl nou ak rezo enstitisyon nou.

Dapre konpayi Symantec, ki travay nan sekirite enfòmatik, atak sa yo ogmante 42% pandan ane ki pase a.

Kidonk, tout moun dwe rete vijilan sou itilizasyon kat kredi yo, òdinatè yo, telefòn pòtab yo, sit Entènèt y ap frekante, imel yo, eksetera.

……..

Yon lòt jan pou nou abòde kesyon sekirite a, se jisteman ak enfòmasyon ki konsène risk ki genyen pou Google ta fè fouyapòt nan bwat mesaj Gmail nou, Harold.

Gotson, Google ta va ap mitonnen yon plan pou kontwole sa moun ap ekri nan imel yo voye ak Gmail.

Dapre sit Slashdot.org ak HuffingtonPost.com, Google ta va depoze yon brevè 5 me ki sot pase la, pou yon teknoloji ki ta vinn bay konpayi Mountain View an mwayen pou li avèti moun anvan yo ekri yon bagay ilegal osnon konpwometan.

Kididonk, Google ta va li imel wap ekri-a pandan wap ekri-li epi tap tou di w’ si genyen yon pwoblèm legal nan sa ou di-an.

Men sa pa rete la. Lè Google ta va detekte vyolasyon an, lap enfòme yon lòt moun (anndan yon konpayi pa egzanp) pou di li ke ou sot vyole politik enfòmasyon konpayi-an.

Gen de bagay pou nou konprann, anvan n’al pi lwen :
- Dabò, Google vann sèvis imel ak lòt lojisyèl trètman enfòmasyon bay konpayi.
- Anpil konpayi nan peyi oksidantal yo pè anpil kesyon pèdi kontwòl anplaye yo ak enfòmasyon konpayi-an.

Kididonk, presyon-an la pou Google ta va monte yon sistèm konsa men pa genyen anyen ki di ke konpayi Mountain View-an pap tante founi menm teknoloji-an bay gouvèlman ki bezwen fè espyonaj sou sitwayen e ke zouti sa pa tral tounen yon zouti baboukèt.

Plizyè moun, antouka, gentan kwè ke si teknoloji sa enplemante, nou mèt tou di libète espresyon, vi prive ak libète endividyèl, bye bye…

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold.

………..

Sekirite ankò. Sa rive w sètènman pou suiv oubyen ou kwaze yon chofè k ap voye teks mesaj oubyen k ap pale nan telefòn pandan l ap kondui. Se petèt ka pa w tou. Yon twit fè remake pratik sa a devlope anpil dènye tan sa yo nan Repiblik Dominikèn. Se menm bagay an Ayiti. Nan anpil ka, se prèske pilotaj otomatik, ki reprezante yon kokenn danje pou lavi moun.

Koneksyon - 150513 - Ensekirite sibènetik by Radio Kiskeya on Mixcloud