> Koneksyon > Lavni, se kounye-a

Publié le mardi 4 juin 2013

Jodi a se demen. Lavni, se kounye a. “Le futur c’est maintenant”. Se sou tèm sa a fwa teknolojik E2TECH pou ane 2013 la ap fèt. E2Tech se yon sig ki fèt apati mo Enèji, Anviwonman ak teknoloji (an franse oubyen angle).

Evenman E2Tech la louvri 29 me sa a nan “Karibe Convention Center” nan Petyonvil. L ap kontinye pou rive dimanch 2 jen. Se Asosyasyon Ayisyen pou Teknoloji Enfomasyon ak Kominikasyon (AHATIC) ki òganize l.

Pandan 5 jou sa yo, moun k ap patisipe nan fwa a ap gen posiblite asiste konfersans, videyokonferans, patisipe nan jwèt videyo, demonstrasyon syantifik, gade fim dokimantè epi wè espozisyon pwodui teknolojik ki disponib an Ayiti Jodi a.

Reskonsab yo fè konnen ane sa a y ap ensiste anpil sou anviwonman an, k ap degrade anpil an Ayiti. Yo swete pwofite espas la pou konsyantize moun sou difikilte peyi a nan domèn anviwonman pou yo kab devlope yon konpòtman reskonsab, paregzanp nan jan yo sèvi ak enèji.

Se 3èm edisyon E2tech la, yon inisyativ ki koumanse an 2009 e ki reyalize chak 2 an.

…………..

Nou t ap pale sou jesyon enèji, ebyen nan sans sa a, men yon dekouvèt k ap enterese nou anpil, Harold

Gotson, sa rive nou tout, imajine w’ telefòn ou dechaje epi ke ou bezwen rechaje l’. Si ou pa genyen yon lòt bateri sou ou, ou konnen sa pral pran ou omwens 1è de tan pou remete telefòn lan yenganm, ale wè pou sèvi avèk li…

Mwen di telefòn men sa vo tou pou tablèt elektwonik tankou iPad osnon tout lòt kalte aparèy ki sèvi ak pil. Eben imajine w’ Gotson ke ta genyen yon solisyon pou pwoblèm sa, imajine w’ ke ou ta kapab chaje telefòn ou an, an 30 segonn… Wi, 30 segonn !

Eben solisyon sa-a pa trò lwen. E se pa yon konpayi Silicon Valley ki jwenn li, ni yon ekip chèchè nan yon gwo inivèsite ki pantan sou sa, men se yon jèn ti dam 18 an ki parèt ak solisyon-an.

Eesha Khare devlope sa yo rele yon "Supè Bateri" ki kapab "bouste" ti aparèy elektwonik yo an mwens pase yon minit. Se nan kad yon konkou ki tap fèt Ozetazini ke Eesha Khare fè revelasyon sa-a. Konpayi Intel ki tap òganize konkou-a bali yon pri 50,000$.

Menm kote-a, pi gwo inivèsite a travè lèzetazini dewoule tapi wouj pou akeyi Eesha. Pami yo :
Stanford, MIT, Yale, Caltech epi Harvard.

Li chwazi Harvard.

Jan de nouvèl sa yo montre nou kapasite sistèm edikasyon ameriken-an, jan inovasyon chita nan chak rakwen, jan endistri sipòte li, epi jan nouvo endistri kreye tou.

Mete sou sa-a, Eesha Khare se yon bèl enspirasyon pou louvri baryè pou medam yo nan domèn teknolojik ak siyantifik.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold

…………….

Yon afè ki pasyone moun epi ki trè medyatize nan jou sa yo an Ayiti, se afè Haitel la. Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) anonse nan mwa jiyè k ap vini la a, Leta pral vann yon lòt konpayi frekans Haitel te konn itilize yo. Dapre otorite telekominikasyon yo sa ap pèmèt yon twazyèm kompayi monte teren an. Yo fè konnen konpayi k ap opere kounye a pap gen dwa patisipe nan apèl dòf.

Anons sa a fèt apre DGI fin anonse plan pou vann byen Haitel pou kab peye dèt konpayi an.

Men n a remake, batay la pa jiridik sèlman, piske prensipal pwopriyetè Haitel la, Franck Ciné, mete spot nan radyo pou defann pozisyon li, ki chita sou dispozisyon Leta ta dwe pran pou ede konpayi ki fè fayit la olye pou depatcha li. Li sèvi ak kont Twitter tou.

Men, KONATEL fè difize spòt pa li tou, pou mete aksan sou reskonsablite chèf antrepriz yo, ki pa gen dwa mal sèvi ak lajan aksyonè yo.

Sou plan teknik, ekonomik ak lòt, gen moun k ap mande, èske tout verite deyò nan dosye sa a ?

Koneksyon - 290513 - Lavni, se kounye-a by Radio Kiskeya on Mixcloud