> Koneksyon > Espyonaj sistematik gwo kalib sou popilasyon Amerikèn-lan

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Espyonaj sistematik gwo kalib sou popilasyon Amerikèn-lan

Apple ap pote kichòy an otòn

Publié le mardi 18 juin 2013

Semèn teknolojik lan pat piti sou plan entènasyonal, an nou koumanse tou dabò ak kokenn chenn skandal/deblozay ki pete Ozetazini konsènan espyonaj sistematik gwo kalib ki ap fèt sou popilasyon Ameriken-an an jeneral depi plizyè lane dapre yon ansyen analis NSA ak CIA, ajans siveye rapòte ameriken yo.

Edward Snowden, 29 an, pran jounal The Guardian ak Washington Post pou li, pou denonse konkòday ki genyen ant tout gwo konpayi elektwonik yo tankou Facebook, Google, Apple, Verizon elatriye ak Gouvèlman Ameriken-an pou vide enfòmasyon prive moun, ale pou vini, ba li.

Pou nou pi byen konprann sa Snowden ap denonse-an fòk nou pati de prensip ke pa genyen ankenn enfòmasyon elektwonik nou, ki pwoteje nan kad vi prive nou.

Gouvèlman Ameriken-an genyen kapasite pou li fouye depi se enfòmasyon elektwonik li vle, san ou pa konn sa. Gwo diferans lan jodi-a, sèke Gouvèlman Ameriken-an sanble ap fè sa-a aktiveman.

Depi se kesyon, rechèch sou entènèt, imel, Facebook, apèl telefonik, (eskize mwen ekspresyon-an) men : Dèyè nou nan lari.

Gouvèlman Ameriken-an di, dispozisyon sa yo nesesè pou konbat teworis men defansè 4èm amandman-an finn anraje pou defann dwa vi prive moun.

Antretan Snowden bwachat.

— 

Pandan tout boulvès sa yo, se lendi 10 jen 2013 lan ke Apple louvri djakout li pou montre dividal kichòy li gen pou li mennen nan zòn mwa septanm konsa, nan kesyon aparèy ak lojisyèl.

Si pa gen gwo revolisyon ki fèt lè anons sa-a, anpil bagay enteresan sou wout pou yo vini sou nou. Tankou :

Mac OSX Mavericks - Sistèm Operasyon Òdinatè tankou MacBook Pro yo

iOS 7 - Sistèm Operasyon Aparèy Mobil yo tankou iPhone ak iPad yo

Mac Pro - Yon michan desktop ki riske fè pale de li — Anpil

— 

Gotson an dirèk de Lafrans kote li ap patisipe nan rankont 4M

— 

Nap fini ak yon skandal ki pete O Kanada akòz yon chanjman non. Konsa, mesye dam patron Radio-Canada yo te gen nan lide yo pou yo modènize imaj medya leta sa-a.

Pou sa rive fèt yo di, yap chanje non sosyete leta-a pou ba li yon non pi dinamik. Konsa, olye ou di Radio-Canada, ou tap vinn di Ici (Isit an Kreyòl)

Sete byen konte MEN trè mal kalkile…

Saw tande-an, Twitter ak Facebook pran dife. Peyi-a monte sou rezo sosyal yo pou mande deki prevyen. Moun yo mande kouman fè dirijan yo vle chanje non yon patrimwan nasyonal konsa ?

Apre plizyè moun ak enstitisyon a travè lemond lage yon sendik nan kò patron Radio-Canada yo, yo sètoblije rale bak epi redepoze non konpayi-an TOU DOUSMAN jan li te ye anvan-an.

Kòmkwa, menm ke sete yon senp non, se yon patrimwan e ou pa manyen patrimwan konsa.

— 

Pandan tan-sa, la Grès ki ap fè fas ak yon kriz ekonomik san parèy fèmen tout gwoup medya leta yo brik sou kou.

Pou Koneksyon sete Harold

Koneksyon - 120613 - Espyonaj sistematik gwo kalib sou popilasyon Ameriken-lan by Radio Kiskeya on Mixcloud