> Koneksyon > Lekòl dijital an Frans

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Lekòl dijital an Frans

Yon seri espesyal sou rankont 4M yo anvan lontan sou Radyo Kiskeya

Publié le mercredi 3 juillet 2013

Lekòl dijital. Lafrans di annavan pou antre enfòmatik nan lekòl nètalkole. Sa kab parèt etonan. W ap mande si depi tan sa a enfòmatik pot ko antre nan lekòl an Frans ? Ebyen pa menm jan y ap anvizaje l kounye a.

Ke ti moun lekòl rive jwenn òdinatè pou yo sèvi se yonn. Men bay kontni dijital la yon plas nan pwogram edikasyon an, se yon lòt.

Pou ane eskolè ki pral koumanse an septanm k ap vin la a, Lafrans ap kreye 11 sèvis dijital pou apiye edikasyon an.

Y ap mete fim sou eleman de baz pou ti moun yo etidye nan primè. Ti moun ki nan segondè ap gen devwa ak egzèsis korije a an rezo. Menm jan toua p gens sèvis oryantasyon pou ti moun yo sou rezo ki branche lekòl yo.

Anseyan yo yomenm, y ap kab konekte sou yon pòtay entènèt ki rasanble tout gran etablisman nan zafè lasyans ak lakilti pou yo kab pwofite resous yo. San konte, sou rezo a tou, y ap kab suiv fòmasyon kontini.

Se kèk nan nouvo dispozisyon Lafrans ap pare pou pran nan zafè edikasyon.

Minis franse edikasyon an, Vincent Peillon, di kounye a n ap viv yon chanjman sivilizasyon e lekòl fèt pou pwofite chanjman sa a. Men, dapre sa li di, fòk yo pa tonbe nan teknoloji pou teknoloji. Fòk yo konnen sa yo vle fè egzakteman ak posiblite dijital la nan zafè konesans, sitwayente, epi pou moun nan reyalize tèt li.

Lekòl la la pou sa, dapre sa minis la presize.

Yon lòt demach ouvèti nan edikasyon an Frans kounye a, se sa yo rele « education aux médias ». Atelye ap fèt ak ti moun, men toua k gran moun pou ede yo devlope yon konsyans sou wòl medya nan sosyete a.

Yonn nan aktè ki enplike nan demach sa a, se Pierre Hasky, yon jounalis ki gen karyè long an Frans e se li ki fonde medya an liy ki rele « Rue 89 ».

Nan mikwo nou, jounalis franse Pierre Hasky.

Pa bliye, suiv anons nou sou seri espesyal Koneksyon ki pral soti sou Radyo Kiskeya.

Koneksyon - 260613 - Lekòl dijital an Frans by Radio Kiskeya on Mixcloud