> Koneksyon > Koneksyon Espesyal sou Rankont 4M

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Koneksyon Espesyal sou Rankont 4M

Koneksyon ap prezante yon seri espesyal sou evèlman-an

Publié le jeudi 11 juillet 2013

Nou te pwomèt nou yon seri Koneksyon ekstra oubyen espesyal ak pawòl nou ranmase lòt jou nan Montpellier, kote te gen 3èm rankont anyèl 4M. 4M nan vle di Media Mutation Montpellier Mediteranée.

150 aktè nan kesyon enfòmasyon sou Entènèt te reyini soti 12 pou rive 14 jen pou diskite sou domèn y ap travay ladan l la. Evenman entènasyonal sa a se òganizasyon ki rele Canal France International (CFI) ki òganize l.

Nan rankont Montpellier a, yo brase lide sou yon bann kesyon tankou kalite enfòmasyon sou Entènèt, wòl jounalis ak blogè, sekirite pou sous enfòmasyon sou Entènèt, chanjman inovasyon yo pote, elatriye.

Nan yon seri 4 Koneksyon espesyal, n ap rankontre ak plizyè aktè ki te prezan nan Montpellier. Sa va pèmèt nou fè yon mizajou sou yon seri esperyans ak refleksyon k ap fèt.

Direktè CFI, Etienne Fiatte, nan mikwo Gotson Pierre :

Koneksyon Spesyal #1 - 080713 - Rankont 4M by Radio Kiskeya on Mixcloud

Fondatè Rue 89, Pierre Haski, nan mikwo Gotson Pierre :

Koneksyon Spesyal #2 - 090713 - Rankont 4M by Radio Kiskeya on Mixcloud

Johnny Vianney Bissakounou, Abderrahmane Semmar ak Thierry Boussarie nan mikwo Gotson Pierre :

Koneksyon Spesyal #3 - 100713 - Rankont 4M by Radio Kiskeya on Mixcloud

Bouba Sow, ki nan Journal Le Soleil (Sénégal) nan mikwo Gotson Pierre :

Koneksyon Spesyal #4 - 110713 - Rankont 4M by Radio Kiskeya on Mixcloud