> Koneksyon > Espyonaj elektwonik : nan kisa popilasyon mondyal la pran ?

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Espyonaj elektwonik : nan kisa popilasyon mondyal la pran ?

Eske solisyon an se heml.is ?

Publié le mardi 16 juillet 2013

Kesyon espyonaj elektwonik la chita tenn fas nan aktyalite a ak zafè Snowden nan ki poko janm rezoud. Nou konnen Edward Snowden se yon Ameriken 30 an, ansyen anplwaye NSA ki mete yon bann kaka chat deyò sou espyonaj elektwonik Etazini. Poutèt sa, Ameriken dèyè l pou arete l. Li toujou nan ayewopò Moscou kote li bloke depi plizyè semèn epi l ap mande azil politik.

Jodi a, èske nou pran nan pèlen ak zouti dijital yo, Harold ?

Gotson, koze-an nan bouch tout moun, dèyè nou TOUT nan lari nan zafè espyonaj gwo kalib NSA ak lòt ajans sekrè ameriken ap mennen sou tout kominikasyon elektwonik planèt la.

Moun ap manifeste ale pou vini, Snowden li menm ap (si ou pèmèt mwen espresyon-an) graje, gouvèlman ameriken an ap raje, apre devwalman skandal san parèy sa.

Menm si majorite popilasyon planèt la gendwa pa kontan ak sa ki ap pase-an, yo reyalize pa genyen anpil opsyon pou wete tèt nou nan pèlen sa-a sitou lè tout moun finn abitye ak telefòn, mesaj teks, Gmail, Facebook, YouTube, elatriye…

Kididonk okenn opsyon ? Pa nesesèman…

Pirat enfòmatik gwo kalib vle bannou yon bourad.

Konsa, ko-fondatè, sèvis PirateBay-an (Ki se yon motè rechèch pou BitTorrent), Peter Sunde, ta renmen ede planèt la devlope yon sèvis mesajri-teks sekrè ki ap rele hemlis ki vle di sekre an Syedwa

Anvan n’al pi lwen… Kisa Torrent ye ?

Torrent se yon sèvis boukantaj fichye de moun a moun. Kominikasyon yo pa fèt ak yon sèvè santral men chak moun pale ak lòt grenn pa grenn. Li pi difisil pou lokalize yon moun konsa. Torrent se youn nan fason moun plis sèvi pou boukante mizik ak fim sou mache gri entènèt lan.

Peter Sunde vle fè kado de aplikasyon sa-a ki pral mache sou sistèm iOS ak Android yo, men li bezwen lajan pou devlope pwogram lan. Li mande 100,000$ men li rive jwenn 27,000$ jouk kounyeya. Lè pwogram lan fini, kominikasyon yo ap ankripte ant moun ki ap voye mesaj la ak moun ki ap resevwa li-an.

Ak deblozay PRISM lan, se kreno ankripsyon elektwonik-la ki vinn jwenn yon gwo jèvrinn ke se swa pou moun ki ap defann lavi prive osnon pou moun ki genyen yon bagay pou yo kache. Antretan, planèt la ap swiv sa ki pral pase ak Edouard Snowden.

Pou plis detay, sou applikasyon teks sekrè sa-a, ale sou heml.is

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold.

…………

Kounye a, direksyon Santrafrik, kote nou kontre ak Johnny Vianet Bisakounou, jounalis, blogè. Ki sitirasyon Entènèt ak rezo sosyal yo nan Santrafrik ?

Johnny Vianet Bisakounou patisipe ak nou nan Koneksyon ekstra ki difize sou Radyo Kiskeya apre rankont 4M, ki te fèt nan Montpellier an jen pase. Seri Koneksyon espesyal sa a ap pase sou Radyo Kiskeya a 11 :30 nan maten.

…………..

14 animatè ak animatris telesant ap pare pou lanse operasyon atravè 3 telesant nan 3 katye nan kapital la : se Kafou, Kafoufèy ak Koray Seslès. Yo patisipe nan yon fòmasyon 3 jou semèn sa a nan Gwoup Médyaltènatif, k ap mennen pwojè sa a an kolaborasyon ak Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA) epi Sant Petyon Boliva. Se Inyon Ewopeyèn ki bay bourad finansman pou sa.

Koneksyon - 160713 - Espyonaj elektwonik : nan kisa popilasyon mondyal la pran by Radio Kiskeya on Mixcloud