> Koneksyon > Eske Karayib la kab tounen yon sèl espas nan zafè kominikasyon pa telefòn (...)

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Eske Karayib la kab tounen yon sèl espas nan zafè kominikasyon pa telefòn ?

Eske Twitter se pouvwa sitwayen ?

Publié le mardi 23 juillet 2013

Ala bèl sa ta bèl si pandan w an Ayiti ou ta kab fè yon kout fil an Repiblik Dominikèn, Baramas oubyen Jamayik sou telefòn selilè w pou menm pria k yon kout telefòn an Ayiti menm ! Bèl bagay.

Rèv sa a soti nan bouch yon gwo otorite nan Karayib la epi li vle fèl tounen yon pwojè. Se premye minis Grenad la, Doktè Keith Mitchell, ki lanse lide a nan koumansman mwa jiyè a pandan rankont prezidan ak premye minis peyi Karayib yo, ki fèt nan Trinidad.

Mitchel di, pa fèt pou gen apèl womin soti nan yon peyi ale nan yon lòt nan Karayib la. Le w fe yon apel, li dwe yon apel lokal : se lide sa a l ap defann.

Dapre sa sit Caribjournal rapòte, Mitchel anonse li pral fè demach pou yon rankont ant minis ki okipe zafè teknoloji nan rejyon an pou reflechi sou kouman yo kab fè Karayib la tounen yon sèl espas nan domèn kominikasyon pa telefòn.

Pou li, dispozisyon sa a esansyèl pou kab fè rejyon an fè pwogrè nan moman kote revolisyon teknolojik la ap vanse.

Ou kab chèche plis detay sou sit www.caribjournal.com

………

Aktyalite nan Etazini, se konklizyon zafè Trayvon Martin, yon ti gason nwa ki te mouri anba bal yon jen nonm blan an fevriye 2012 nan Florid. Moun ki fè zak la, George Zimmerman, lage nan finisman semèn pase apre li fin plede lejitim defans. Yon nan manm jiri yo t ap pral pwofite ekri yon liv sou zafè sa a, ki fè anpil pale nan Etazini. Men se te byen konte, mal kalkile, Harold.

Gotson, senaryo-a te deja tou pare, Jiré B37 (Paske yo pa bay non li pou pwoteje idantite li) te sèten ke kèlkilanswa sa ki ta pral rive nan pwosè George Zimmerman lan, nan ka ansasinay jèn ti bway sa Trayvon Martin, pwosè-a tap istorik e inevitableman anpil opòtinite tap vinn kreye pou ranmase lajan sou do trajedi sa-a nan kad yon kontra pou yon liv pa egzanp.

Konsa, yon fwa vèdik tèt chaje-a tonbe, Jiré B37 lan anliyen li pou li al bay entèvyou nan Anderson Cooper sou CNN epi antame nouvo lavi sa-a ki te sanble vle louvri lajman laj douvan l’…

Sete byen konte mal kalkile. Nan ekwasyon li an, li te bliye pouvwa Twitter, men sitou pouvwa yon senp sitwayèn sou Twitter ki jwenn mwayen mete yon ola nan chema sa-a :

Itilizatris @MoreandAgain (Ki vle di Plis Toujou) atake editè ki te siyen kontra ak Jiré B37 lan sou Twitter. Editè sa-a rele Sharlene Martin (Sou Twitter @sharlenemartin)

Apre li gaye enfòmasyon editè sa-a sou Twitter pou maximòm moun kapab anvayi li ak imel, telefòn e (evidaman) twit !

Apre sa-a, li lanse yon petisyon sou Change.org pou mande Sharlene Martin pou li pa pibliye liv la.

Rès deboulonnay lan preske vini poukò l’, avèk yon mesaj batba Jire B37-lan lanse, kote li deside kraze yon kite sa sou zafè liv sa-a, paske sitiyasyon-an te vinn twò malouk pou li.

Nan sans sa Twitter vinn bay yon senp sitwayen anpil pouvwa pou brase kesyon yo lè bagay yo dwòl.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold

……

Telefòn pòtab, yon revolisyon nan Senegal. Anviwon 90% senegalè gen yon telefòn pòtab, sa vle di anviwon 11 milyon abone. Nan ane 2000, se mwens pase 3% popilasyon Senegal la ki te gen selilè. Ki efè sa fè nan nivo ekonomik ?
Repons : Olivier Sagna nan « Observatoire sur les Systèmes d’Information, les Réseaux et les Inforoutes au Sénégal (OSIRIS) ».

Koneksyon - 170713 - Èske Karayib la kab tounen yon sèl espas nan zafè kominikasyon pa telefòn by Radio Kiskeya on Mixcloud