> Koneksyon > Koperasyon entènasyonal ak Ayiti pou aktivite nan domèn teknoloji

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Koperasyon entènasyonal ak Ayiti pou aktivite nan domèn teknoloji

Chaje telefòn ou ak...Pipi

Publié le mardi 30 juillet 2013

Gouvènman ayisyen pran plizyè inisyativ semèn sa a nan koperasyon ak bayè de fon entènasyonal pou aktivite nan domèn teknoloji.

Dabò, se 22 jiyè yon seminè ouvri nan Pòtoprens pou kad nan administrasyon piblik la sou fason pou yo sèvi ak pwogram « Microsoft Office 365 ». Se nouvo vèsyon pwogram Office la, an reyalite ki se yon blòk pwogram. Li gen ladan l yon valè lojisyèl moun sèvi pou fè travay pèsonèl ak pwofesyonèl.

Seminè sa a, se Inite « E-governance » gouvènman an ki òganize l pou pèmèt entegre zouti teknolojik yo nan fonksyonman administrasyon an, dapre sa reskonsab yo fè konnen. Aktivite a antre nan yon pwogram ki jwenn finansman Nak Entè Ameriken pou Devolpman (BID).

Nouvote « Office 365 » la, sè ke li adapte ak devlopman teknoloji jodi a, patikilyèman ak sèvis enfòmatik an liy ki koresponn a fonksyonman mobil jounen jodi a. Li fonksyone donk ak sa yo rele nyaj la, kote yon kantite done kapab pa estoke sou òdinatè lokal epi yo disponib yon kote nan rezo Entènèt la, ki pèmèt malgre mou nap deplase yo kab travay ak done sa yo kote yo ye.

Nou espere nan kad pwogram sa a, bon jan refleksyon fèt sou sekirite done yo. Sèlman fè yon ti panse a revelasyon ki fèt lòt jou sou fason gwo ajans nan peyi Etazini rive gen kontwòl yon bann done ki disponib sou Entènèt.

N ap siyale tou, refleksyon koumanse an Ayiti sou yon estrateji pou antre nouvèl teknoloji yo nan lekòl an Ayiti. Sa ap fèt nan kad yon pwojè ki rele :
« Les TICE pour le renforcement de l’éducation préscolaire, fondamentale et secondaire ». Pwojè sa a tou jwenn finasman BID.

Teknisyen edikasyon yo konsidere fòk yo antre fon nan fason moun aprann lekòl ak sa moun aprann lekòl jounen jodi a an Ayiti, pandan y ap konsidere nouvèl teknoloji yo ak sa yo pote.

Sonje, lòt jou nou t ap pale sou demach sa a Lafrans deja lwen ladan. Aplikasyon yo ap koumanse nan pwochen rantre lekòl la.

………

Likid ki soti nan kò nou kab pwodui kouran elektrik. Mwen pat konn sa, Harold

Bon Gotson, telefòn ou "dichaj", pa gen kouran, invètè-w’ dèd, Delco-w’ pa gen gaz, li deja twò ta pou sòti al bay telefòn-ou yon ti chaj nan kwen kalfou-a… Kisa ki rete pou fè ?

Dapre yon ekip Bristol ak West of England University, dènye opsyon ou, se pipi…

Se sa w’ tande-a Gotson, pipi pou pipi pou remete telefòn ou-an sou de pye…selilè li.

Men atansyon mesye dam, pa al kouri teste fonksyonalite sa-a anvan mwen finn esplike nou kisa ekip la dekouvri egzakteman.

Nan yon atik ki sòti nan Physical Chemistry Chemical Physics semèn pase-an, Dr Ioannis Ieropoulos fè konnen ke ekip li-an fè yon pèse (Mwen byen di pèse) mondyal :

Genyen mwayen pou rechaje telefòn ou (osnon lòt aparèy elektwonik) ak pipi.

Kijan yo fè li ? Eben prensip lan rele "Electricité Microbienne" kididonk fè kouran ak mikwòb.

Konsa genyen yon seri de mikwòb lè yo kwaze ak pipi yo eksite, se eksitasyon sa-a ki pwodyi kouran ki pral pèmèt ou rechaje telefòn-ou.

Dr Ieropoulos al pi lwen pou di ke anvan lontan, wap menm kapab fèlòt aparèy mache ak pipi.

Pou plis detay ale sou uwe.ac.uk

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold

………

Talè a nou te mansyone kesyon sekirite. Nan semèn nan, tantativ fèt pou pirate yon sit Apple. Se sit pou moun ki devlope pwogram pou Iphone ak Òdinatè Mac yo. Yo blije fèmen sit la pou yon pi bon kontwòl.

Koneksyon - 240713 - Koperasyon entènasyonal ak Ayiti pou aktivite nan domèn teknoloji by Radio Kiskeya on Mixcloud