> Koneksyon > Sèvis an liy ap pran pye an Ayiti

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Sèvis an liy ap pran pye an Ayiti

Apple, iPhone 5C 5S, inovasyon makònnen ak risk

Publié le dimanche 22 septembre 2013

Mwen kontan tounen sou antèn Radyo Kiskeya ansanm ak Harold pou kontinye kenbe w okouran sou sa k ap pase nan teknoloji ak miltimedya.

Rantre a koumanse ak yon bon nouvel pou Ayiti nan sa ki konsène sèvis piblik an liy. Nou siman tande divès posiblite Biwo Asirans Machin (OAVCT) ofri kounye a sou sit Entènèt li.

Nou gade sou sit la www.oavct.gouv.ht nan ribrik « Services en ligne », ki prezante plizyè posiblite : peye asirans machin, fè demand espètiz, transfè itilizasyon machin, fè demand pou bloke machin ak lòt sèvis ankò.

Nou remake sit la tabli nan 2 espas diferan : yonn pou navigasyon nòmal ak yon lòt pou jere sèvis ki limenn se sa yon rele yon sèvè sekirize. Se yon dispozisyon teknik ki ta dwe pèmèt tranzaksyon fèt san kè sote.

Kanpay vilgarizasyon lanse pou mete itilizatè yo okouran epi ankouraje yo itilize sèvis yo. Petèt sa sèlman pap sifi pou pèmèt itilizasyon sèvis sa yo a gran lijyèn. Petèt yon dispozitif pou akonpaye itilizatè yo ka nesesè tou, menm jan liy ayeryèn yo fè pou nouvo sèvis enfòmatize yo ofri pou vwayajè yo.

Antouka se yon jefò ki merite siyale, alòske sa fè kèk tan deja nou tande yo t ap anonse pwochen sèvis an liy DGI ki sanble poko rive.

………

Lòt bon nouvèl pou Ayiti se lansman pwogram inivèsite nimerik ayisyen nan rantre inivèsitè k ap vini la a. Se Inivèsite Leta Ayiti k ap koumanse pwogram sa a nan Kanpis Henry Christophe Limonad, nan nò peyi a. Bon, pandan inivèsite leta a ap chèche pran lidèchip nan zafè fòmasyon modèn, nou konnen l ap fè fas a anpil defi tou, paregzanp nan zafè salè pwofesè. N a tounen sou sa.

……….

Apple, iphone, inovasyon, men tou risk, Harold

Gotson, tou dabò, bon retour.

Pou yon dividal bon ak move rezon, se Apple ki te sant atansyon semèn lan ak anons li te prepare pou li te fè konsènan mizajou modèl iPhone yo.

Nou di bon, paske Apple toujou genyen bagay enteresan pou li anonse.
Nou di move, paske pat vrèman genyen ankenn sipriz. Koze Apple te deja nan lari depi plizyè semèn deja.

Konsa (Jan sa te prevwa) konpayi Cupertino-an, anonse 2 nou modèl iPhone :
iPhone 5C ak iPhone 5S

iPhone 5C an (Ke plizyè moun te gentan rebatize iPhone 5 Cheap - Pou move kalite) se yon iPhone "bas de gamme" ki gen pou li vann sitou an Chinn.

iPhone 5S lan li menm, gen plis kapasite, pi bon kamera, li vinn an ò ak an ajann.

Men apre dividal enfòmasyon Snowden kontinye founi sou espyonaj òdpòt NSA ap opere sou planèt la, nou kapab di ke nouvo iPhone lan sanble fèt, fèt e founi, pou bezwen ajans Amerikèn lan.

Konsa, nouvo iPhone lan, kapab pran anprent dijital ou direkteman sou telefòn lan. Apple ap foure pye li byen fon, nan koze byometri òdpòt sou telefòn li yo.

Sèl rime ki pa reyalize, se koze mont Apple te gen pou li prezante semèn sa-a. Si tèlman ke, Samsung te gentan kouri sòti pwòp mont entelijan pa li semèn pase-an.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold.

………..

Nou pa ta kwè sa, yon enfòmasyon sòti nan laprès Beliz pou montre peyi sa a se peyi Karayib la kote koneksyon Entènèt pi chè. Y opa bay pri, men yo di nonsèlman Entènèt la pi chè, li pi dousman tou.

Dapre televizyon Chanel 5, se yon konsiltasyon ki te fèt sou tout Karayib la ki bay rezilta sa a.

Koneksyon - 110913 - Sèvis an liy ap pran pye an Ayiti by Radio Kiskeya on Mixcloud