> Koneksyon > Èske koneksyon Entènèt pral demokratize atravè lemond ?

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Èske koneksyon Entènèt pral demokratize atravè lemond ?

Nimewo telefòn nou pral rele nou chèmèt chèmètrès

Publié le lundi 21 octobre 2013

Koneksyon Entènèt ap vale teren atravè lemond. Jodi a n ap vanse pou rive nan prèske mwatye popilasyon mondyal la ki konekte sou web la, menmsi nou konnen toujou gen gwo dezekilib ant popilasyon ki nan peyi rich yo ak sa ki nan peyi pòv yo nan sa k konsène koneksyon Entènèt.

Talè nou pral jwenn Harold pou pale sou sa. Men lakay nou tou, nouvèl yo pa kanpe. Konsèy nasyonal telekominikasyon (Konatel) anonse apati mwa avril 2014, nimewo telefòn nou pral rele nou chèmèt chèmètrès. Y ap kab konekte sou nènpòt konpayi nan peyi a. Se sa yo rele "nimewo pòtab". Pou kounye a, nou konnen chak konpayi gen pwòp seri nimewo telefòn pa yo yo distribye bay kliyan yo.

Dosye sa a evolye rapidman. Dènye fwa nou pale de sa, se te an jiyè 2012. Lè sa a nou te aprann konpayi Digicel t ap fè pledwaye anfavè nimewo pòtab nan Jamayik. Reskonsab Digicel yo te voye mande gouvènman Jamayik la ak Enstitisyon ki kontwole Telekominikasyon yo, pou fè sa ki nesesè pou mete sou pye yon gwoup travay k ap fè pwopozisyon sou kesyon Nimewo pòtab la.

Lòt anons KONATEL se sou kesyon pou tout televizyon nan peyi a fonksyone an dijital. Kounye a, gen yon dat limit. Se 17 jen 2015, dapre sa KONATEL fè konnen. Operasyon sa a kadre ak objektif entenasyonal pou "pase nan nimerik", jan pawòl la di.

Sa mete gwo presyon sou operatè televizyon yo, men tou piblik la konsène, paske fòk li kab kapte televizyon yo. Anyen pa di sou sa.

Menm nan gwo peyi tankou la Frans, lè yo t ap pase nan nimerik, anpil sektè te gen kè sou biskèt. Paske yo te pè pou yo pat tonbe nan yon gwo blakawout televizyon.

………..

GOTSON : Harold, sanble "gwo moso" entènèt la ta enterese nan demokratize aksè a travè le mond ?

HAROLD : Efektivman Gotson, de gwo konpayi tankou, Google, Microsoft, Facebook. Yahoo (e menm envantè web la, Tim Berners-Lee) fè yon tèt kole nan sa yo rele "Alliance for an affordable Internet" ("Alyans pou yon entènèt abòdab") pou fè demach pou simaye entènèt tribò babò a travè planèt la, sitou nan peyi pòv yo.

Men pi gwo fren yo jwenn, se kesyon pri aksè entènèt la ki reprezante mwens pase 2% lajan moun fè nan gwo peyi yo men ki se plis pase 30% lajan moun fè nan ti peyi pòv yo. Yo ta renmen pousantaj sa-a ta tonbe anba 5%. Se sa yo di nan yon rankont yo te òganize Abidjan, nan peyi Kot Divwa an Afrik. Alyans lan vle (e nap site) "fè sote baryè politik ki ap bloke aksè yo" sitou ke teknoloji-a deja la.

GOTSON : Se yon bon nouvèl ! Men pou kisa yo pat fè sa anvan ?

HAROLD : Eben Gotson, li ta rezonab pou nou kwè ke sa fè pati de plan ekspansyon konpayi sa yo ki koumanse ap obsève posibilite ralantisman nan devlòpman yo, nan gwo peyi yo. Se pa premye fwa, nou tande pale de entèrè sa yo. Si ou sonje byen, Facebook te deja di li te vle kapab founi sèvis sou tout rakwen planèt la o konplè, sitou an Afrik.

Sèlman li enpòtan pou nou konprann ke tout kichòy konpayi sa yo ap pote-a gendwa gen fòs kote. Fòk nou rete veyatif.

GOTSON : Sètènman Harold. Men, jan m t ap di li talè a, Koneksyon ap vale teren nan lemond. Ou gen dènye done yo.

HAROLD : Efektivman Gotson, Union Internationale des Télécommunications (UIT) sòti rapò anyèl li-an lendi kote nou aprann jisteman ke plis pase 40% planèt la konekte sou entènèt jounen jodi-a, men ke plis pase 96% planèt la genyen aksè a yon telefòn…

Se pwobableman sa-a ki dèyè mache prese "Gwo Moso" entènèt la pou layite entènèt bay rès 56% moun ki gen potansyèl pran li, toujou…

Na pale semèn pwochèn kote (pentèt) ka gen nouvèl lakay Apple…

GOTSON : Se san di petèt. Mèsi Harold

HAROLD : Mèsi Gotson !

……………

N ap salye tout fàn Koneksyon sou FB. Nou kontan wè bèl akèy paj Koneksyon an jwenn. Nou gen tan plis pase 70 ki al klike « J’aime » sou paj la. Kontinye fè sa. Pa bliye tou sa ap pèmèt nou rete enfòme « an tan reyèl » sou evolisyon kesyon teknoloji ak miltimedya epi jwenn referans ki enterese nou. Kidonk, n ap tann nou tout nan kominote FB ak Twitter Koneksyon yo. Pran nòt talè pou kontak yo.

Koneksyon - 091013 - Èske koneksyon Entènèt pral demokratize atravè lemond by Radio Kiskeya on Mixcloud