> Koneksyon > AFP pèdi pwosè kont fotograf ayisyen Daniel Morel

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

AFP pèdi pwosè kont fotograf ayisyen Daniel Morel

Yahoo ap plase pyon li

Publié le mercredi 4 décembre 2013

1,2 milyon dola : se lajan sa a Ajans Frans Près (AFP) kondane pou li peye fotograf ayisyen Daniel Morel, poutèt li te itilize foto Morel te fè pandan tranbleman tè a san konsantman fotograf la. Foto sa yo, AFP te jwenn yo sou Twitter.

Se 22 fevriye yon tribinal ameriken pran desizyon sa a apre plis pase 3 an afe a koumanse. Se nan mwa mas Morel te deside pote plent nan tribinal ameriken.

Santans tribinal la di AFP pa respekte dwa dotè sou 8 foto Morel li pibliye epi vann kliyan li. Epi tou, li konte 16 vyolasyon AFP fè sou lwa ki rele Digital Management Copyright Act.

AFP pap pote chay la poukont li. Patnè li ki rele « Getty Images » ki te sèvi ak foto yo tou tonbe anba menm santans la.

Dapre analiz k ap fèt, zafè sa a vin mete sou tab la sa yo rele moralite ak respè pwopriyete entèlektyèl nan rezo sosyal yo. Se fo pou nou kwè foto ki poste sou rezo sosyal yo pa ta gen mèt.

Gade sou paj FB Koneksyon, n a jwenn lyen pou n al pi lwen sou sijè sa a.
……….

GOTSON : Apre konsta ki montre odyans TV ap bese parapòta Entènèt, sanble kokenn chenn jounalis amerikèn Katie Couric pral vinn prezantatris dirèkteman sou Yahoo ???

HAROLD : Sa sonnen dwòl en efè, men Gotson, Yahoo ap pozisyone kò pou li tounen santral enfòmasyon sou entènèt. E lè nap pale enfòmasyon, nap pale de trètman jounalistik enfòmasyon. Fason pou nou ta pi byen konprann li, sèke Yahoo ap bat pou li tounen yon fòm de platfòm nouvèl mondyal sou entènèt. Nan sans sa, dè sit tankou CNN osnon Google News sètènman ap gade inisyativ sa-a de pre…

GOTSON : Wi, paske depi Marisa Mayer rive nan Yahoo se pa de fè li fè. Men sanble jodi a strateji li koumanse ap parèt pi klè…

HAROLD : Efektivman Gotson, depi Marisa Mayer rive nan tèt konpayi-an, Yahoo kase kèk bon koud gidon pou repozisyone tèt li nan mache-a. Yo achte plizyè ti konpayi ki spesyalize nan plizyè domèn, yo refonn paj dakèy la, yo chanje jan anplwaye yo ap travay (Nan fòse tout moun vinn ponche), koulyeya Marisa Mayer vle makonnen kredibilite ak repitasyon Katie Couric ak pa konpayi-an.

Se yon kout pokè riske, men lè ou gade fich Katie Couric ki travèse twa gran rezo Ameriken yo (NBC, CBS ak ABC) se yon poto mitan nan zafè jounalis ke Marisa Mayer al chache…

GOTSON : Nan lòt nouvèl Harold, lavant PC ak tablèt pral egal an 2014…

HAROLD : Wi, Gotson, se yon move nouvèl pou fabrikan PC yo ki pa kapab kenbe konpa-a douvan popilarite tablèt yo. Kesyon-an Gotson, se eske yon moun ki ap envesti jodi-a ta pre pou li parye sou yon devlòpman mache PC-an, e repons lan dapre tout fabrikan yo se non.

Dayè, you nan pi gwo fabrikan PC sou latè, konpayi Dell, sot antame privatizasyon li pou li kapab refonn biznis lan, paske pa genyen bon nivo lavant nan koze PC ankò…

Se nan konteks sa-a ke analis yo prevwa ke 285 milyon tablèt pral vann an 2014 (yon ogmantasyon 46% !) konpare ak 290 milyon PC ki pral vann menm moman-an (Yon bès 6% !)…

GOTSON : E nan koze telefòn entelijan yo, nan ki nivo nou ye ?

Nan zafè telefòn entelijan yo, nou fèk depase kap 1 milya telefòn entelijan ki vann sou planèt la, ane sa-a, dapre International Data Corporation (IDC)…

GOTSON : Wow ! Mèsi Harold.

HAROLD : Mèsi Gotson !

…………

Sa a se yon ti estrè nan yon entèvyou Alice Baker, espesyalis ayisyen nan domèn rezo sosyal bay « Internet Sans Frontières » sou blòg aysyen yo, enpak yo epi kesyon libète lapawòl sou Entènèt nan peyi a.

Sou paj FB Koneksyon, n ap jwenn lyen pou gade/koute entevyou sa a.

Koneksyon - 271113 - AFP pèdi pwosè kont fotograf ayisyen Daniel Morel by Radio Kiskeya on Mixcloud