> Koneksyon > Jounen san papye an Afrik

Publié le mercredi 4 décembre 2013

Yon jounen pou pa sèvi ak papye ditou. 4 desanm se jounen san papye an Afrik. Yon jounen pou motive moun sou reyalite nimerik la.

Nan peyi tankou Senegal, kote enfòmatik ak Entènèt ap fè gwo pa an Afrik la, kominike ofisyèl soti pou mande tout administrasyon piblik la evite sèvi ak papye. Premye minis mande fonksyonè yo itilize sipò dijital sèlman nan jounen sa a.

Transmèt fichye pa imel ak lòt mwayen, koneksyon pou echanj fichye ant òdinatè desktop, laptop, tablèt, telefòn pòtab, kamera, etsetera. Men pa enprime.

Jounen san papye a, se pou souliye kouman dijital pran plis plas nan lemond e, vle pa vle, dijital la pral domine nan tout aktivite n ap fè nan jou k ap vini yo, dapre Cheikh Bamba Diéye, minis kominikasyon ak ekonomi nimerik Senegal la.

N ap jwenn referans sou rezo Koneksyon yo sou Facebook ak Twitter.

An nou di travèse nan nimerik la se yon demach kapital. Gen ekolojis ki mete devan lefèt nou itilize mwens papye pou enprime, sa ki ta kab fè gen mwens pye bwa ki koupe, ki ta yon avantaj pou lanati. Poutan, enfòmasyon yo fè konnen, malgre devlopman teknolojik yo, demand papye rete wo anpil nan lemond.

Epi tou, kite papye pou nimerik, vle di tou itilizasyon plis aparèy dijital, ki gen ladan yo anpil pwodui ki pap detwi pandan syèk. Vwala yon pwoblèm devlopman dirab ki rete antye, yon pwoblèm pou refleksyon toujou fèt san rete sou li.

………..

GOTSON : Si yon òdinatè pa konekte sou Entènèt oubyen sou yon rezo kèlkonk, li pa kab pran viris. Verite sa a depase kounye a. Nou kab menm di se fo, Harold.

HAROLD : Gotson, se gwo sezisman nan domèn sekirite enfòmatik, kote dè chèchè rive enfekte yon òdinatè ki pat branche sou ankenn rezo, atò WiFi…

Kijan yo rive fè sa-a ? Eben a travè mikro ak opalè òdinatè yo. Yo voye dè komand ak dè done ki reyisi pase a travè son-an, epi yo rantre enfekte òdinatè yo…

GOTSON : Men ki konsekans yon dekouvèt konsa ?

HAROLD : Eben Gotson, mwen sèten genyen gwo grate tèt ki ap fèt nan plizyè depatman enfòmatik yon dividal gwo konpayi ki te adopte metòd “AirGap” lan, ki vle separasyon fizik total kapital òdinatè yo ak rezo yo…

E jeneralman, moun ki bay tèt yo tout difikilte sa yo pou pwoteje enfòmasyon yo, genyen dè done enpòtan pou yo pwoteje pou tout kalte rezon…

GOTSON : Dakò, pou semèn pwochenn, Harold, wap pale nou de Bitcoin…

HAROLD : Wi, Gotson, Bitcoin lan se yon lajan dijital ki te vo anviwon 70$ gen 4 mwa desa e ki monte plis pase 1100$ jou sa yo…

GOTSON : Mèsi Harold

HAROLD : Mèsi Gotson

…………

Semèn pwochèn tou se dezyèm konferans entènasyonal sou teknoloji nan tan k ap vini yo (les technologies du futur). L ap fèt Lond an Angletè, soti 12 rive 14 desanm.

Konferans sa vize sitou anseyan, administratè, chèchè ak savan k ap travay nan domèn devlopman.

Petèt nou kab panse sa etranj pou n ap pale sou teknoloji pou tan k ap vini yo, lè nou gade dimansyon revolisyon ki fèt deja nan teknoloji yo. Ebyen, se yon mouvman san rete. Petèt zouti n ap sèvi jodi yo pap twò sanble ak sa nou pral itilize nan 10, 15 an.

Koneksyon - 041213 - Jounen san papye an Afrik by Radio Kiskeya on Mixcloud