> Koneksyon > Bitcoin, yon nouvo lajan dijital

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Bitcoin, yon nouvo lajan dijital

Difizyon elektwonik Sinema ap pran lòn

Publié le mercredi 11 décembre 2013

Yo pale souvan sou tranzaksyon elektwonik kote lajan k ap sikile a, nou pa wè l ak je, nou pa manyen l. Men tou gen yon nouvo lajan elektwonik menm yo rele Bitcoin. Se sou sa n ap pale esansyèlman nan kwonik sa a, ak Harold talè.

Men, anvan sa, kite m fè nou remake difizyon elektwonik pou sinema ap pran lòn seryezman. Sa pa epaye noumenm an Ayiti. Enfòmasyon yo fè konnen yon fim ayisyen ki pote tit « J-12 » ap soti 12 desanm sa a, men se pa nan sal sinema. Se sou plafòm difizyon video yo rele Vimeo.

Se premye fim sineyas ayisyen Perri Pierre, ki jwenn lide pou fè pwodiksyon sa a apati tranbleman tè 12 janvye 2010 la an Ayiti.

Sou lòt plafòm difizyon videyo yo rele Youtube la, gen yon lòt fim k ap mache e ki konsène zafè retire nasyonalite plis pase 200.000 Dominiken ki gen rasin ayisyen.

« Eso no se hace », sa pa fèt, se tit fim sa a Jonathan Dimaio ak James Duarte reyalize pou sansibilize moun sou mezi otorite dominiken yo pran kont konpatriyòt yo. Fim nan montre istwa plizyè moun nan Etazini, pami yo pitit Dominiken, ki leve yon jou konsa, yo wè yon ajan imigrasyon parèt lakay yo pou di yo y opa Ameriken. Nou pa bezwen mande wotè sezisman yo fè. Se sou baz sa a, fim nan di sa pa kab fèt.

Fim sa a mare ak tout yon kanpay k ap dewoule sou Entènèt, patikilyèman nan rezo sosyal yo. Gade sou paj FB Koneksyon pou nou jwenn detay.

………..

Kounye a, nou vire sou wou Harold ak lajan elektwonik Bitcoin nan.

Gotson, semèn pase-an mwen te pwomèt oditè yo, yon dosye sou Bitcoin, nouvo lajan dijital sa-a ki pa makonnen ak okenn bank prive osnon piblik men ki chita pito sou yon prensip boukantay de moun a moun, yon fòm de lajan sitwayen ki pran anpil jèvrinn nan dènye tan sa yo.

GOTSON : Harold, Kisa Bitcoin lan ye ? Ki kote li sòti ?

HAROLD : Gotson, apre so kabrit ekonomi mondyal la te pran an 2008, yon enfòmatisyen japonè, ke yo rele Satoshi Nakamoto, te deside an 2009 kreye yon lajan ki patap genyen anyen avwa ak bank yo.

Konsa sistèm li mete an plas la pèmèt moun boukante dè kòd enfòmatik ki se Bitcoin lan. Sistèm chita sou yon rezo ki pa genyen bank ladann men pito dè sitwayen ak dè konpayi.

GOTSON : Kisa bank tradisyonèl yo panse de Bitcoin lan ?

HAROLD : Gotson, Bank yo (An patikilye Bank de Frans ak Bank Santral Chinwa) ki chita sou bann touch nan koze sa-a, mande dechennen douvan nouvo sistèm sa-a ke yo konsidere kòm yon gwo risk volatil, yo rele li “Lajan Kazino”, “Lajan Krim”. Yo mande zotobre yo pou yo foure bouch yo nan koze-a.

GOTSON : Ki risk ki genyen ak Bitcoin lan ? Eske yo ka kase yon bank Bitcoin ?

HAROLD : Gotson, menm si pa genyen yon bank Bitcoin (en tant que tel) genyen dè gwoup osnon dè moun ki genyen yon bon valè Bitcoin e ki ap chanje lajan vityèl sa-a pou lajan tout bon.

Eben Gotson, yo kase ponyèt youn nan kopayi sa yo lòtrejou lè yon gwoup pirat fè yon va sou li epi ale ak preske 1300 Bitcoin ki vo plis pase 1.3 milyon dola.

GOTSON : Ki pèspektiv pou Bitcoin lan ?

HAROLD : Gotson, restriksyon transaksyon bankè an Chinn fè Chinwa yo renmen Bitcoin lan anpil. Dayè premye gwo sant transaksyonèl Bitcoin nan lemond se an Chinn li chita, BTC China. Mete sou sa, Prezidan Rezèv Federal la, Ben Bernanke, kwè ke genyen yon bèl potansyèl kwasans pou Bitcoin lan. Bank of America kwè sa-a tou, e yo panse BitCoin lan ka rive 1,300$.

Almay legalize li pou li ka takse l’ men Tayland entèdi li.

Se O Kanada ou jwenn premye ATM Giche Otomatik Bitcoin nan vil Vankouvè.

Menm si Bitcoin lan ta vinn disparèt li kantmenm fè kèk demonstrasyon enpòtan. Li montre ke bank santral yo pa endispansab ankò pou ke dè echanj kapab fèt rapid rapid sou glòb la. Pa vwa de konsekans Leta yo pa endispansab nan mete sou pye lajan, yon konsèp ki gendwa al manyen leta yo pi lwen nan nannan yo nan koze tax.

Men malgre tout madebat sa yo, menm jan Wikipedia te fè li anvan li nan domèn ansiklopedi, Bitcoin ap louvri la vwa pou tout kalte lòt tip lajan sitwayen.

Mèsi Harold. Kesyon : ki lajan k ap sèvi nan ekonomi demen an ?

Koneksyon - 111213 - Bitcoin by Radio Kiskeya on Mixcloud