> Kreyòl > GARR:PEYI DAYITI GEN PLIS PASE 4 MILYON PITIT LI KAP VIV NAN PEYI (...)

Jounen Entènasyonal Migrasyon

GARR:PEYI DAYITI GEN PLIS PASE 4 MILYON PITIT LI KAP VIV NAN PEYI ETRANGE

Se nan dat 18 desanm 1990, Asanble Nasyonal Nasyonzini te adopte konvansyon sa

Publié le vendredi 20 décembre 2013

GARR (Gwoup k ap Apiye rapatriye ak Refijye yo)

Peyi Dayiti genyen plis pase 4 milyon pitit li k ap viv sou tè etranje (Ant moun ki fèt Ayiti avèk desandan ki fèt aletranje). Gen nan yo ki gen rezidans pou rete nan peyi kote yo ye a, men gen anpil lòt ki pa genyen. Sila yo ki pa gen rezidans ap viv toulejou nan kè sote pou yo pa depòte yo. Anplis de sa, yo souvan viktim gwo imilyasyon ak diskriminasyon nan men sitwayen-sitwayèn oubyen otorite ki regle zafè migrasyon nan peyi kote y ap viv yo.

Kondisyon lavi migran ayisyen yo rèd anpil, espesyalman sila yo k ap viv an Repiblik Dominikèn. Otorite migrasyon dominikèn rapatriye yo nenpòt kijan, san respè pou pwotokòl Leta ayisyen ak Leta dominiken te siyen pou di ki jan rapatriman yo dwe fèt. Dè fwa yo menm konn rive touye yo. Pou sa ki konsène fanm yo, yo souvan viktim vyolans nan men divès moun paske yo se migrant. Yo konn menm sibi trèt e retwouve yo nan rezo pwostitisyon.

Migran yo nan lemonn se yon popilasyon ki viktim anpil vyolasyon dwa moun. Se poutèt sa Nasyonzini te wè nesesite pou gen yon konvansyon pou pwoteje dwa migran yo ansanm ak fanmi yo. Se nan dat 18 desanm 1990, Asanble Nasyonal Nasyonzini te adopte konvansyon sa. A pati desanm 2000, chak ane, toupatou nan lemonn yo selebre dat 18 desanm kòm Jounen Entènasyonal Migran.

Pou ane 2013 la, selebrasyon an ap fèt nan yon kontèks ki difisil anpil ni pou migran ayisyen yo ni pou pitit yo ki nan Repiblik Dominikèn. Leta Dominiken deside retire nasyonalite desandan ayisyen ki fèt lakay li, desandan li te bay papye deja. Anplis de sa, pou ti krik ti krak li ranmase Ayisyen oswa moun ki gen po nwa pa bann e pa pakèt pou lage yo sou fwontyè a.

Anpil leve kanpe kont desizyon sa toupatou nan lemonn. Nan okazyon Jounen Entanasyonal Migran ane 2013 la, detan n ap sonje tout Ayisyen-Ayisyèn ak desandan yo ki atravè lemonn, n ap gen yon panse espesyal pou migran ayisyen yo ansanm ak pitit yo k ap viv an Repiblik Dominikèn. Se poutèt sa, tèm selebrasyon pou ane sa se :”Solidarite avèk migran ayisyen yo ansanm ak Dominiken /Dominikèn ki pèdi nasyonalite yo”.

GARR òganize aprèmidi solidarite sa a pou pale sou lavi migran ayisyen ki nan plizyè peyi epi pou nou reflechi sou desizyon Lakou Konstitisyonèl Dominikèn pran pou retire nasyonalite nan men yon pakèt pitit etranje paske paran yo te Ayisyen.

N ap pwofite okazyon an pou siyen yon petisyon pou mande Palman ayisyen an ratifye Konvansyon sou Pwoteksyon Dwa tout Travayè Migran yo ansanm ak manm fanmi yo.