> Koneksyon > Konekte kominote yo ak teknoloji adapte

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Konekte kominote yo ak teknoloji adapte

Boulvès nan domèn rezotik

Publié le mardi 21 janvier 2014

Steve Song, se yon non pou nou retni. Se yon teknisyen enfòmatik sidafriken ki mete teknoloji a nan nivo kominote ki pa gen gwo lajan pou antre sou gran rezo mondyal la.

N ap pale sou sa yo rele teknoloji adapte e se yon inovasyon enpòtan.

Imajine. Misye kreye antèn pou koneksyon san fil ak mamit an fèblan, tankou mamit lèt ki fin sèvi ak lòt. Ak teknoloji sa a, li konekte moun k ap viv nan yon distans 50 kilomèt.

Ak posiblite sa a, yo espere yon seri vilaj ki pat branche ditou pral kab fè sa epi popilasyon yo pral kab benefisye divès avantaj rezo a epi menm fè kominikasyon telefonik gratis atravè Entènèt la. Pran referans pou detay sou paj FB Koneksyon.

………

Kesyon telefone gratis oubyen pou ti lajan atravè Entènèt la, se yon pratik ki bay gouvènman ayisyen an tètchaje. Otorite yo ap deplwaye jefò pou kontwole apèl sa yo ki fèt, nan plizyè ka, nan fwod, dapre gouvènman an. Tèm teknik pou pratik sa yo se « bypassing » ak « voice over IP ».

Direktè KONATEL Jean-Marie Guillaume fè konnen semèn sa a soti mas rive me 2013, yo konte 44 milyon apèl « voice over IP » ki fèt an Ayiti.

……….

GOTSON : Harold, Entènèt la sanble kab chanje fòm nan tan k ap vini yo…

HAROLD : Gotson, Wall Street Journal prepare yon gwo dosye sou dè
chanjman fondamantal ki ap fèt nan domèn rezotik lan nan lemond.
Chanjman sa yo ki deja ap bay entènèt lan fòm li ap gen pou l’ pran
nan tan ki ap vini la yo, ap fèt san ke majorite moun ki ap sèvi avèk
li an pa reyalize sa…

GOTSON : Kisa k ap chanje egzakteman ?

HAROLD : Nan modèl rezoyik tradisyonèl lan Gotson, ou genyen founisè
konteni yo (Content Provider an angle) ki se (an jeneral) sit entènèt
yo (sit web yo) ki ap pran woulib sou distribitè rezo yo (Network
Provider an angle) ki se (an jeneral) konpayi telekominikasyon tankou
Sprint, AT&T, Verizon, Digicel, Natcom e latriye…

Men jounen jodi-a, van-an vire akòz dimansyon yon seri de founisè
konteni tankou Google, Facebook, Microsoft, Amazon pran…

Yo vinn tèlman gwo ke li vinn pi rantab pou yo devlope pwòp rezo
entènèt pa yo. E jounen jodi-a, si ou pran yon konpayi tankou Google,
li genyen plis kilometraj kab rezo pase Sprint ke yo te konsidere kòm
pi gwo founisè rezo Ozetazini…

GOTSON : Eske entènèt la riske panche yon bò …

HAROLD : Gotson, anpil aktivis entènèt panse ke nou rive nan yon kalfou
kote dè gwoup riske tounen jij, pati ak bouro nan match mondyal sa-a.
Netnetralite-a menase. Paske demen maten pa gen anyen ki pral kapab
anpeche gwo founisè konteni yo deside kisa ki gen DWA pase sou rezo pa
yo…

Kididonk, anpil louvri nan ane ki pral gen pou vini yo…

GOTSON : Mèsi Harold

HAROLD : Mèsi Gotson

………

Vil Sayada nan Tinizi pral gen koneksyon Entènèt gratis apati yon rezo kominotè asosyasyon ki rele « CLibre » tabli. Anviwon 70% nan popilasyon ti vil sa a rive konekte. Kantite sa a dwe rive nan wotè 90%.

N a jwenn tout detay nouvèl sa a sou paj FB Koneksyon.

Kite m di, sou paj FB Koneksyon an, kantite fàn yo rive anviwon 500 kounye a. Mèsi pou sa, epi kontinye konekte ak nou.

Koneksyon - 181213 - Konekte kominote yo ak teknoloji adapte by Radio Kiskeya on Mixcloud